QUY TRÌNH KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP

QUY ĐỊNH VÀ QUY TRÌNH KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP

1. Công ty có toàn quyền từ chối ký Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp hoặc yêu cầu Tái hoạt động của Thành viên.

2. Điều kiện trở thành Thành viên:

2.1. Là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
2.2. Không thuộc trường hợp đang chấp hành hình phạt tù hoặc có tiền án về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả, sản xuất, buôn bán hàng cấm, quảng cáo gian dối, lừa dối khách hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, chiếm giữ trái phép tài sản, tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp;
2.3. Cá nhân là người nước ngoài phải có Giấy phép lao động tại Việt Nam do Cơ quan có thẩm quyền cấp và còn hiệu lực, trừ trường hợp được miễn theo quy định của pháp luật;
2.4. Không phải là cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật Việt Nam về cán bộ, công chức;
2.5. Không là người tham gia bán hàng đa cấp đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính mà chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính về một trong các hành vi sau:
- Yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định để được ký Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;
- Cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về lợi ích của việc tham gia bán hàng đa cấp, tính năng, công dụng của hàng hóa, hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp;
- Tổ chức hội thảo, hội nghị, đào tạo về kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được công ty ủy quyền bằng văn bản;
- Lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp khác tham gia vào mạng lưới của công ty mà mình đang tham gia;
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, địa vị xã hội, nghề nghiệp để khuyến khích, yêu cầu, lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp hoặc mua hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp;
- Thực hiện hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương nơi doanh nghiệp chưa được cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương;
- Kinh doanh theo phương thức đa cấp, tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo, giới thiệu về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp của mình hoặc của tổ chức, cá nhân khác khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
- Tham gia vào hoạt động của tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
2.6. Cá nhân không từng là thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, chủ sở hữu đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Quy trình ký kết Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp
Để trở thành Thành viên, các ứng viên phải đáp ứng các điều kiện tại Mục 2.2 Quy tắc hoạt động này và thực hiện quy trình ký kết Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp như sau:
Bước 1: Đăng ký thông tin
Người đăng ký vào mục đăng ký tại trang thông tin điện tử www.hoangdatgroup.com.vn điền đầy đủ thông tin của mình để khởi tạo 1 mã số cho người đăng ký.
Bước 2: Nộp hồ sơ
Sau khi đăng ký đầy đủ thông tin trên trang thông tin điện tử, người đăng ký muốn trở thành Thành viên sẽ nộp bộ hồ sơ đăng ký tham gia bán hàng đa cấp cho Công ty qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng của Công ty. Hồ sơ bao gồm:
• 02 (hai) bản Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp theo mẫu được nhận trực tiếp từ Công ty, Chi nhánh, Văn phòng đại diện đã điền đầy đủ thông tin và chữ ký của người đăng ký;
• 01 (một) bản sao (rõ chữ và số) Giấy chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị;
• 02 ảnh kích cỡ (3x4) cm;
• Đối với trường hợp là người nước ngoài, ngoài các thành phần hồ sơ trên thì phải nộp thêm 01 (một) bản sao y chứng thực của giấy phép lao động tại Việt Nam hoặc giấy tờ tương đương khác còn hiệu lực (trong trường hợp được miễn Giấy phép lao động theo quy định của pháp luật).
Bước 3: Xem xét, phê duyệt Hợp đồng
Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được các tài liệu nêu trên, Công ty sẽ kiểm tra việc trùng mã số Thành viên và tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Đồng thời, Công ty sẽ liên hệ qua điện thoại hoặc thư điện tử để kiểm tra và xác nhận người có thông tin trên Hợp đồng đúng là người ký và nộp hồ sơ (kiểm chứng các thông tin trên hồ sơ Công ty đã nhận).
Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc thông tin trên Hợp đồng không phù hợp với kết quả xác minh người đăng ký, Công ty sẽ thông báo về việc từ chối ký kết Hợp đồng.
Trường hợp hồ sơ đăng ký đã cung cấp thông tin hợp lệ và kết quả xác minh phù hợp, Công ty sẽ tiến hành ký, đóng dấu vào Hợp đồng và ghi nhận đó là ngày có hiệu lực của Hợp đồng, ghi nhận Mã số đã khởi tạo của Người đăng ký chính là Mã số thành viên và cũng chính là số Hợp đồng.
Bước 4: Gửi lại Hợp đồng
Công ty sẽ gửi lại Thành viên 01 bản Hợp đồng đã được ký và đóng dấu của Công ty tại trụ sở hoặc chi nhánh hoặc gửi thông qua đường bưu điện. Trường hợp nhận trực tiếp tại trụ sở hoặc chi nhánh, Thành viên có trách nhiệm ký nhận vào hệ thống lưu hồ sơ của Công ty. Trường hợp nhận qua đường bưu điện, Thành viên có trách nhiệm ký nhận vào vận đơn.

Công ty không thu bất kỳ khoản phí nào liên quan đến việc ký Hợp đồng.

tin tức KHÁC