QUY TRÌNH ĐỔI HÀNG, MUA LẠI HÀNG

QUY TRÌNH ĐỔI, TRẢ LẠI, MUA LẠI HÀNG HÓA VÀ TRẢ LẠI TIỀN CHO NGƯỜI THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP

1. Quy định và quy trình Đổi hàng hóa

1.1 Điều kiện đổi hàng hóa

Trong vòng 30 (ba mươi) ngày, tính từ ngày Thành viên nhận được sản phẩm đã mua từ Công ty, Thành viên có thể trả lại sản phẩm đó cho Công ty để được đổi các sản phẩm khác nếu sản phẩm yêu cầu đổi đáp ứng các điều kiện sau:

- Hàng hóa bị lỗi do sản xuất (nghĩa là nguyên nhân dẫn đến hàng hóa bị lỗi không xuất phát từ Thành viên);

- Kèm theo hóa đơn mua hàng hóa cần đổi lại;

- Sản phẩm được đổi phải có giá không cao hơn giá của sản phẩm yêu cầu đổi.

1.2 Quy trình đổi hàng hóa

Bước 1: Nộp hồ sơ yêu cầu đổi hàng hóa:

Thành viên yêu cầu đổi hàng liên hệ Công ty, chi nhánh của Công ty nộp hồ sơ bao gồm:

- Đơn yêu cầu đổi hàng hóa đã điền đầy đủ thông tin (có chữ ký của Thành viên);

- Hóa đơn mua hàng tương ứng;

- Sản phẩm cần đổi.

Bước 2: Xác nhận thông tin và đổi hàng

Trường hợp thông tin không chính xác hoặc hàng hoá bị lỗi không phải do Nhà sản xuất, Công ty sẽ trả lại hồ sơ và sản phẩm cho Thành viên

Trường hợp thỏa điều kiện, thành phần chứng từ và xác định hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất, trong vòng 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đổi hàng đầy đủ và hợp lệ, Công ty sẽ giao hàng mới cho Thành viên và lưu chứng từ đổi sản phẩm theo quy định

2. Quy định và quy trình Trả lại, mua lại hàng hóa và trả lại tiền

2.1 Điều kiện trả lại và mua lại hàng hóa

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Thành Viên nhận được sản phẩm, Thành Viên có quyền trả lại sản phẩm đã mua từ Công ty bao gồm cả sản phẩm được mua theo chương trình khuyến mại. Sản phẩm trả lại phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Hàng hóa còn nguyên bao bì, tem, nhãn;

- Kèm theo hóa đơn mua số hàng hóa được yêu cầu trả lại.

2.2 Quy trình thực hiện việc trả lại, mua lại và trả lại tiền cho Thành viên

Bước 1: Nộp hồ sơ yêu cầu trả lại, mua lại hàng hóa

- Đơn đề nghị trả/ mua lại hàng hóa đã điền đầy đủ thông tin (có chữ ký của Thành viên);

- Sản phẩm yêu cầu mua lại kèm theo hóa đơn mua số hàng hóa được yêu cầu trả lại;

- Thẻ thành viên hoặc bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân của Thành viên (hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu)

Bước 2: Xác nhận thông tin và mua lại hàng

- Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Thành viên có yêu cầu trả lại hàng hóa hợp lệ, Công ty và Thành viên sẽ trao đổi thống nhất về số lượng hàng trả lại và số tiền Công ty sẽ thanh toán lại cho Thành viên (không thấp hơn 90% số tiền mà Thành viên đã trả để nhận số hàng hóa đó);

- Công ty có quyền khấu trừ tiền hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác mà Thành viên đã nhận từ việc mua số hàng hóa bị trả lại;

- Công ty có quyền thu lại từ những Thành viên khác tiền hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác đã nhận liên quan đến số hàng hóa bị trả lại này. Đồng thời, số điểm tích lũy (điểm CV) của Thành viên tuyến trên cũng sẽ được điều chỉnh giảm theo số điểm được tích lũy từ hàng hóa đó.

- Trường hợp Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt, Công ty có trách nhiệm mua lại hàng hóa đã bán cho Thành viên theo quy định tại Điều này.

tin tức KHÁC