QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG, THANH TOÁN VÀ GIAO NHẬN HÀNG

QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG, THANH TOÁN VÀ GIAO NHẬN HÀNG

1. Quy trình đặt hàng trực tiếp

Bước 1: Đặt hàng

Thành viên phải xuất trình Thẻ thành viên khi đặt hàng trực tiếp tại trụ sở chính, chi nhánh của Công ty. Sau đó kê khai đầy đủ thông tin cần thiết trong đơn đặt hàng.

Bước 2: Xác nhận thông tin Thành viên và kiểm tra đơn hàng

Nhân viên bán hàng sẽ nhập Mã số Thành viên và số lượng, chủng loại hàng hóa vào hệ thống bán hàng. Sau đó Nhân viên bán hàng sẽ xác nhận thông tin đơn hàng với Thành viên, bao gồm các thông tin sau:

- Họ tên và mã số Thành viên mua hàng

- Ngày đặt hàng

- Người nhận hàng và số điện thoại liên lạc

- Địa chỉ nhận hàng

- Họ tên và mã số người giới thiệu

- Số lượng, tên hàng, mã hàng và số tiền.
 
Nếu các thông tin này không đầy đủ và chính xác đơn hàng có thể sẽ bị trì hoãn hoặc không được xử lý.

Bước 3: Thanh toán

- Sau khi đơn hàng đã được xác nhận, Nhân viên bán hàng in đơn đặt hàng và thu tiền. Đơn đặt hàng được in thành 02 (hai) bản.

- Thành viên thanh toán tiền theo đơn đặt hàng: Thành viên có thể thanh toán đơn hàng bằng tiền mặt hoặc qua thẻ tín dụng. Sau đó, Công ty đóng dấu xác nhận “Đã thu tiền” vào 02 đơn đặt hàng. Công ty giữ 01 đơn, Thành viên giữ 01 đơn và cầm đơn đặt hàng vào kho lấy hàng.

Bước 4: Giao/ nhận hàng hóa

- Bộ phận Kho sẽ kiểm tra đơn đặt hàng và tiến hành giao hàng, sau khi giao hàng cho Thành viên theo đúng thông tin trên đơn đặt hàng thì đóng dấu “Đã phát hàng” lên đơn đặt hàng. Trường hợp hàng hóa không đủ theo đơn đặt hàng, Công ty phải thông báo cho Thành viên và phải tiến hành giao hàng trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày Thành viên thanh toán đầy đủ tiền mua hàng. Trường hợp Công ty không giao hàng hoặc Thành viên không nhận hàng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Thành viên thanh toán đầy đủ tiền mua hàng, Công ty sẽ hủy giao dịch và hoàn trả toàn bộ số tiền của hàng hóa đó cho Thành viên.

- Kế toán bán hàng cung cấp hóa đơn bán hàng cho Thành viên khi Thành viên đã trả tiền và lấy hàng thông qua địa chỉ email Thành viên cung cấp trong Hợp đồng.
 
2. Quy trình đặt hàng trực tuyến

Bước 1: Đặt hàng

Thành viên có thể đặt hàng thông qua tài khoản của Thành viên đã đăng ký tại trang thông tin điện tử www.hoangdatgroup.com.vn.

Sau khi kiểm tra đầy đủ các thông tin về đơn hàng, bao gồm:

- Họ tên và mã số Thành viên mua hàng

- Ngày đặt hàng

- Người nhận hàng và số điện thoại liên lạc

- Địa chỉ nhận hàng/ giao hàng

- Họ tên và mã số người giới thiệu

- Số lượng, tên hàng, mã hàng và số tiền
 
Công ty sẽ thông báo Thành viên lựa chọn phương thức giao hàng và thanh toán đơn đặt hàng.
Nếu các thông tin trên không đầy đủ và chính xác, đơn hàng có thể sẽ bị trì hoãn hoặc không được xử lý.

Bước 2: Chọn phương thức giao hàng và phương thức thanh toán trên trang đặt hàng trực tuyến

i. Phương thức giao hàng:

Sau khi lựa chọn các sản phẩm đặt mua, Thành viên sẽ lựa chọn hình thức giao/ nhận hàng tại:

- Văn phòng của Công ty, hoặc

- Theo địa chỉ mà Thành viên đăng ký trên trang đặt hàng trực tuyến của Công ty.
 
Trong trường hợp này, Thành viên sẽ tự trả phí vận chuyển cho đơn hàng của mình.

ii. Phương thức thanh toán:

Thành viên sẽ lựa chọn một trong hai hình thức thanh toán sau:

- Thanh toán trực tiếp tại văn phòng Công ty, hoặc

- Thanh toán chuyển khoản vào tài khoản của Công ty.
 
Bước 3: Thanh toán

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày đặt hàng, Thành viên có nghĩa vụ thanh toán đơn hàng đã đặt với Công ty, nếu không thanh toán trong thời hạn nêu trên thì đơn hàng được coi là huỷ.

Sau 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày Công ty nhận được tiền thanh toán đơn hàng của Thành viên, Nhân viên bán hàng của Công ty sẽ xác minh và xác nhận đơn hàng trên hệ thống phần mềm cho Thành viên.

Bước 4: Giao/ nhận hàng

i. Giao hàng trực tiếp tại Công ty

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Thành viên thanh toán đầy đủ theo đơn hàng đã đặt, Thành viên có trách nhiệm đến lấy hàng trực tiếp tại Công ty. Nhân viên bán hàng sẽ in 02 đơn đặt hàng đóng dấu đã thu tiền lên đơn đặt hàng có ký nhận và giao cho Thành viên 01 (một) bản. Thành viên cầm 01 (một) bản đơn đặt hàng đó sang Kho lấy hàng.

Bộ phận Kho sẽ kiểm tra đơn đặt hàng và tiến hành giao hàng, sau khi giao hàng cho Thành viên theo đúng thông tin trên đơn đặt hàng thì đóng dấu “Đã phát hàng” lên đơn đặt hàng; Trường hợp hàng hóa không đủ theo đơn đặt hàng, Công ty phải thông báo cho Thành viên và phải tiến hành giao hàng trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày Thành viên thanh toán đầy đủ tiền mua hàng Trường hợp Công ty không giao hàng hoặc Thành viên không nhận hàng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Thành viên thanh toán đầy đủ tiền mua hàng Công ty sẽ hủy giao dịch và hoàn trả toàn bộ số tiền của hàng hóa đó cho Thành viên.

Kế toán bán hàng cung cấp hóa đơn bán hàng thông qua địa chỉ email Thành viên cung cấp trong Hợp đồng khi Thành viên đã trả tiền và lấy hàng.

ii. Giao hàng đến địa chỉ Thành viên đăng ký trên trang đặt hàng

Trong thời gian 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Thành viên thanh toán đầy đủ theo đơn hàng đã đặt, Công ty sẽ thực hiện gửi hàng qua đơn vị chuyển phát nhanh về địa chỉ mà Thành viên đã đăng ký đồng thời cung cấp hóa đơn bán hàng thông qua địa chỉ email Thành viên cung cấp trong Hợp đồng khi Thành viên đã trả tiền và lấy hàng.

Nếu trong thời hạn nói trên, sản phẩm không được giao tới địa chỉ Thành viên đã đăng ký hoặc Thành viên không nhận hàng thì Công ty sẽ thực hiện huỷ giao dịch và trả lại toàn bộ số tiền đã mua hàng cho Thành viên.

tin tức KHÁC